THE EDGE

VN
THE EDGE

Teacher infomation

BÙI HUY BÌNH

BÙI HUY BÌNH

Giáo viên giảng dạy: SAT

BẰNG CẤP:

Cử nhân ưu tú ngành Quản trị kinh doanh, trường Green Mountain

Học bổng Thạc sĩ, đại học Chicago

Chứng chỉ Kiểm toán vận hành, đại học Pennsylvania

Học bổng 100% tại trường Green Mountain

KINH NGHIỆM:

Hơn 3.000 giờ giảng dạy SSAT, SAT, ACT, IELTS, TOEFL, GMAT và GRE

Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh nộp hồ sơ xin học bổng thành công (ít nhất 50% giá trị học phí)

THÀNH TÍCH:

  • Thành tích học sinh đạt được: SAT 1510/1600, ACT 32/36, IELTS 8.0/9.0, GMAT 700/800
Mr. Don Phan

Mr. Don Phan

Teacher : English

Certificate : Harvard master

Experience : 15 years at THE EDGE

Mr. Eric S. Sampson

Mr. Eric S. Sampson

Teacher : English

Certificate : Harvard master

Experience : 15 years at THE EDGE

Mrs. Tracy Pham

Mrs. Tracy Pham

Teacher : English

Certificate : Harvard master

Experience : 15 years at THE EDGE

Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Img