Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2020 nhanh nhất – cập nhật liên tục

Được đăng vào 17/11/2020 bởi Nguyễn Thị Loan
đề IELTS writing task 2 - The Edge Learning Center

Dưới đây là tổng hợp tất cả các đề IELTS Writing Task 2 và Task 1 của IDP và BC mới nhất. Các bạn tham khảo ngay để có tài liệu ôn luyện chính xác nhất.

1. Đề thi IELTS Writing Tháng 1

4/1/2020

Task 1: Table

Hướng dẫn cách làm đề Writing IELTS task 1 dạng Table:

 • Không nêu quan điểm cá nhân hay viết về các thông tin không liên quan đến bảng.
 • Không nêu lên tất cả số liệu trong bảng mà cần phải chọn lọc: số liệu lớn nhất, nhỏ nhất.
 • Đã viết phần Overview (tổng quát) thì không cần viết phần kết luận.
 • Trong phần Overview không đưa số liệu cụ thể, chỉ đưa ý chính mà bảng thể hiện.
 • So sánh đối tượng theo hàng dọc/ngang để thấy số liệu nổi bật nhất.
 • Chọn lọc và nhóm số liệu thành 2 đoạn văn.

Task 2: Today, TV channels provide men’s sport more than women’s sport shows. Why? Should TV channels give equal time for women’s sport and men’s sport?

11/1/2020

Task 1: Line graph

Hướng dẫn cách làm đề Writing task 1 dạng Line graph:

 • Chú ý dùng thì, số liệu thu thập từ quá khứ thì dùng thì quá khứ, biểu đồ thể hiện xu hướng phát triển trong tương lai thì dùng thì tương lai.
 • Nếu miêu tả sự thay đổi từ quá khứ kéo dài đến tương lai thì dùng hiện tại đơn hoặc hiện tại hoàn thành.
 • Dùng quá khứ đơn miêu tả thông tin các năm đã qua và dùng “will” hay “is expected/predicted to” cho những mốc thời gian trong tương lai

Task 2: Spoken communication is more always powerful than written communication. To what extent do you agree or disagree?

18/1/2020

Task 1: Diagram/Process

Hướng dẫn cách làm đề IELTS Writing task 1 dạng Diagram/Process:

 • Phải đề cập đến những thay đổi trong quy trình.
 • Có thể gộp các bước để viết nhưng không được bỏ sót bước nào.
 • Cần chú ý các động từ hoặc những từ khóa có thể biến đổi thành các dạng khác nhau của động từ. Ví dụ đề cho động từ có thể biến đổi thành bị động hoặc danh từ.
 • Paraphrase lại đề bài theo cách của bạn, không chép lại y nguyên.
 • Không thể hiện quan điểm cá nhân trong bài viết.

Task 2: In order to be successful in sport, some people think you have to be physically strong. Others say that mental strength is more important. Discuss both views and give your opinion.

Tham khảo thêm đề thi IELTS các năm để nắm thêm nhiều kiến thức bổ ích nhé:

2. Tháng 2

1/2/2020

Task 1: Pie chart

Task 2: People are having more and more sugar-based drinks. What are the reasons? What are the solutions to make people drink less?

8/2/2020

Task 1: Table

Task 2: People are having more and more sugar-based drinks. What are the reasons? What are the solutions to make people drink less?

13/2/2020

Task 1: Bar chart

Hướng dẫn cách làm đề thi IELTS Writing task 1 dạng Bar chart:

 • Không nêu quan điểm cá nhân trong bài, chỉ nêu ý kiến khách quan.
 • Số liệu đưa ra phải có ý nghĩa, logic. Không đưa tất cả số liệu vào bài. Chọn lọc những số liệu có ý nghĩa nhất.
 • Lên outline trước giúp bạn viết bài nhanh hơn dù phần này hơi mất thời gian lúc đầu.

Task 2: Some people believe that reading stories from a book is better than watching TV or playing computer games for children. To what extent do you agree or disagree?

22/2/2020

Task 1: Bar chart

Task 2: Online shopping is becoming more popular. How could this trend affect our environment and the kinds of work required?

3. Đề writing task 2 Tháng 3

5/3/2020

Task 1: Line graph

Task 2: Some people argue job satisfaction is more important than job security. Others believe a permanent job is more important. Discuss both these views and give your own opinion.

14/3/2020

Task 1: Diagram

Task 2: Advertisements are becoming more and more common in our everyday life. Is it a positive or negative development?

4. Tháng 4

25/4/2020

Task 1: Line graph

Task 2: Environmental protection is the responsibility of politicians, not individuals as individuals can do too little. To what extent do you agree or disagree?

30/4/2020

Task 1: Bar chart

Task 2: Many people are travelling to other countries. Why? Is it a positive or negative development?

5. Đề thi IELTS Tháng 5

Đề thi IELTS ngày 9/5/2020

Task 1: Map

Task 2: In today’s world, private companies rather than the government pay for and conduct most scientific research. Do you think the advantages outweigh disadvantages?

16/5/2020

Task 1: Line graph

Task 2: Today parents spend little free time with their children. Why is it the case? Who are more affected: parents or children?

21/5/2020

Task 1: Mixed chart (Pie chart + Bar chart)

Task 2: The government should spend more money on medical research to protect citizens’ health rather than on protecting the environment. Do you agree or disagree?

6. Tháng 6

4/6/2020

Task 1: Diagrams

Task 2: Medical research is essential to improve health and deal with diseases. Who do you think should fund these researches: private companies, individuals or the government?

13/6/2020

Task 1: Mixed chart (Table & Pie chart)

Task 2: Cyclists and car drivers today share the same road cause some problems What are the problems? What can be done to reduce these problems?

18/6/2020

Task 1: Bar chart

Task 2: In some countries, men and women are having children late in life. What are the reasons for this development? Do the advantages of this outweigh its disadvantages?

20/6/2020

Task 1: Line graph

Task 2: Some cities create housing areas by providing taller buildings. Others create housing by building houses on a wider area of land. What solution is better?

27/6/2020

Task 1: Line graph

Task 2: Task 2: The qualities that help people reach success in modern life cannot be learned in university or other academic institutions. To what extent do you agree or disagree with this statement?

7. Đề writing task 1 Tháng 7

2/7/2020

Task 1: Table

Task 2: Young people are now spending more and more time and money following fashion trends. What is your opinion? Is this a positive or negative development?

4/7/2020

Task 1: Diagrams

Task 2: As a part of education, students should spend a period of time living in another country to learn its language and culture. To what extent do you agree or disagree?

9/7/2020

Task 1: Table

Task 2: People nowadays put more emphasis on social skills. Some people believe that social skills are more important in addition to good qualifications for job success. To what extent do you agree or disagree?

8. Tháng 8

1/8/2020

Task 1: Bar chart

Task 2: Nowadays people waste a lot of food that was bought from shops and restaurants. Why do you think people waste food? What can be done to reduce the amount of food they throw away?

8/8/2020

Task 1: Table

Task 2: Some people say that the government should spend more money taking care of elderly people while others think that government spending should be spent more on the education of young people. Discuss both views and give your opinion.

22/8/2020

Task 1: Table

Task 2: Some companies sponsor sport as a way to advertise themselves. Some people think it is good for the world of sports, while others think there are disadvantages. Discuss both views and give your opinion.

9. Tháng 9

5/9/2020

Task 1: The diagram

Task 2: Some educationalists say that every child should be taught how to play a musical instrument. To what extent do you agree or disagree with this statement?

12/9/2020

Task 1: Line graph

Task 2: Online communication is becoming more popular than face-to-face communication in many companies. Do the advantages of this outweigh its disadvantages?

17/9/2020

Task 1: Table

Task 2: In many countries, plastic containers have become more popular than ever. They are used in many businesses such as the food and drink industry. Do you think the advantages of this outweigh its disadvantages?

10. Tháng 10

10/10/2020

Task 1: Process

Task 2: Some people say that the experiences a child has before starting school have the most influence on their future life. Others say that experiences as a teenager, especially at school are more influential. Discuss both views and give your own opinion.

15/10/2020

Task 1: Table

Task 2: It is suggested that primary children should learn how to grow vegetables and keep animals. Do the advantages of this outweigh its disadvantages?

31/10/2020

Task 1: Mixed chart (Pie chart & Bar chart)

Task 2: People say that it is a waste of time for high school students to learn literature at school. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Trên đây là tổng hợp tất cả đề thi IELTS Writing Task 2 & Task 1 mới nhất. Hãy tham khảo và luyện tập để làm bài thật tốt các bạn nhé.

Nguyễn Thị Loan

My aim is to boost my students’ confidence in making English work for them, which is definitely not something that is too far from reach.

ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG! CHÚNG TÔI SẼ LIÊN HỆ CHO BẠN SAU KHI NHẬN ĐƯỢC ĐƠN ĐĂNG KÝ NÀY!

Share