fbpx

Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên học vụ (Academic Coordinator)

Mô tả công việc: Quản lý danh sách, hồ sơ, liên hệ, theo dõi tình hình...

Tuyển dụng trợ giảng (Teaching Assistant)

Job description: Academic duties: Tutor classes assigned by Academic Head or Academic...

Tuyển dụng English/SAT teacher (Part-time)

Job description: Teaching classes as assigned by Academic Head; Plan and prepare lessons...

Tuyển dụng English/SAT teacher (Full-time)

Job description: Teaching classes as assigned by Academic Head; Support head of academic...

Tuyển dụng trưởng phòng tuyển sinh (Educational Consultant Leader)

Mô tả công việc: Tiếp nhận và phát triển nguồn dữ liệu được cung...

Tuyển dụng nhân viên tư vấn tuyển sinh (Educational Consultant)

Mô tả công việc: Tiếp nhận và liên hệ đến nguồn dữ liệu/data được...