THE EDGE

EN
THE EDGE

Thông tin giáo viên

Mr. Eric S. Sampson

Mr. Eric S. Sampson

GIÁO VIÊN : IELTS

BẰNG CẤP : B.A in Philosophy 

                     150 TESOL Certification

KINH NGHIỆM : 11 NĂM

Mr. Don Phan

Mr. Don Phan

GIÁO VIÊN : SAT, IELTS, TOEFL, ACT

BẰNG CẤP : B.A., Yale University

KINH NGHIỆM : 10 NĂM 

Mrs. Tracy Pham

Mrs. Tracy Pham

GIÁO VIÊN : SAT, TOEFL, IELTS

BẰNG CẤP : B.A., University of California Irvine

KINH NGHIỆM : 10 NĂM

Ms. Diep Tran

Ms. Diep Tran

GIÁO VIÊN : TIẾNG ANH

BẰNG CẤP :

B.A in English Linguistics & Literature

KINH NGHIỆM : 5 NĂM

Mr. Luan Nguyen

Mr. Luan Nguyen

GIÁO VIÊN : IELTS

BẰNG CẤP :

MBA - Business Administration

TESOL Certification                               

KINH NGHIỆM : 5 NĂM

Mr. Lam Nguyen

Mr. Lam Nguyen

GIÁO VIÊN : IELTS

BẰNG CẤP :

English Linguistics - Da Nang UFLS                  

KINH NGHIỆM : 5 NĂM

Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Logo 6
logo6
Logo 7
Img